A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolának legfontosabb feladata, hogy a tudás átadása mellett kultúraközvetítő szerepet is vállaljon. Alapvető célunk a kultúra, a művelődés iránti fogékonyság felébresztése, a zenét, a művészeteket értő és szerető emberek nevelése.

Iskolánkban a kompetenciafejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósul meg. Tartalmi követelményrendszerünkben hangsúlyos szerepet kap a gyakorlatorientált ismeretek, a természettudományos tudás és az életviteli kompetenciák fejlesztése.

 

Rimóczi Gábor

igazgató


 

A 2019/20-AS TANÉV LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓI

 


 

ÉNEK-ZENE TAGOZATOS HÍREK

 


 

HIRDETMÉNY A 2019-20. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL